Keskusteluapu kriisissä
Kriisi on hyvin yllättävä ja äkillinen tapahtuma, joka horjuttaa kykyämme selvitä totuttujen selviytymiskeinojen avulla. Kriisiluontoinen keskusteluapu on nimensä mukaisesti lyhytkestoista apua selviämisessä tukemiseksi.
Psykoterapia
Psykoterapia on terapeuttista keskustelua ja keino kehittyä, tutustua itseen sekä käsitellä huoliaan ja omaa elämäntilannettaan. Se on myös väline hoitaa mielenterveyden ongelmaa kuten esimerkiksi masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, pakko-oireista käyttäytymistä, traumaperäistä stressihäiriötä tai alkoholi- ja päihdeongelmaa sekä sen liitännäisoireita.
EMDR-työskentely
Silmanliiketerapiana tunnettu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing) on protokollan mukaista häiritsevien kokemusten työstämistä kaksoishavainnoin keinoin. Keskusteluterapian rinnalla kehollisuus voi tarjota vaihtoehdon tavoittaa jotain, millä ei ole vielä sanoja.