Yrittämisen tarina käynnistyi tmi Weekalasta vuonna 2011, kun opintojen myötä innostuin ratkaisukeskeisyydestä. Jatko-opintojen ja uusien kiinnostuksen kohteiden myötä Weekala muuttui Psykoterapeutti Tiina Koistiseksi edustaen tässä hetkessä myös integratiivisuutta ja EMDR-tekniikoita.
Yleisesti ratkaisukeskeisyydestä voisi todeta, että se on lähestymistapa, jossa kiinnitetään huomiota poikkeuksien ja onnistumisien etsimiseen haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa. Ratkaisukeskeisessä työotteessa tarkastellaan kykyjä, taitoja ja osaamista keinona ratkaista ongelma tai saavuttaa haluttu tavoite löytämällä omia vahvuuksia ja voimavaroja.
Integratiivisessa psykoterapiassa tavoitellaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista painottamalla eri psykoterapiamuotojen yhteisiä, muutosta tukevia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Hahmotelma työskentelyn tavoitteista ja tekniikoista syntyykin yhdessä neuvotellen. 
Keskusteluterapian rinnalla eri lähestymistavat tarjoavat sekä vaihtoehtoisuutta että tukea. Eye Movement Desensitization and Reprosessing eli EMDR on työntekijäjohtoinen väline omien kokemusten työstämiseen.  Lähestymistapa on tunnustettu vaikuttavaksi erityisesti trauman hoidossa, mutta työtapa on hyödynnettävissä myös esimerkiksi pelkojen, ahdistuksen ja muistojen työstämisessä.

Ja tämä vielä minusta...

Pidän ajatuksesta, että vaikka eletty elämä näkyy meissä, olemme muutakin kuin historiamme tuotos. Meillä on mahdollisuus valita, mitä se sitten itse kenellekin tarkoittaa. Mennyttä ei mitätöidä, mutta näkökulmaa vaihtamalla voidaan ammentaa kokemuksia selviytymisen tukemiseksi. Kukapa ei haluaisi nähdä toivoa silloinkin, kun asiat tuntuvat hankalilta?
Taustakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK) sekä perheterapeutti (Valvira 2014), jolla on KELA-oikeus perheterapiaan. Lisäksi olen EMDR-kouluttautunut ja marraskuussa 2024 valmistuva nuorten ja aikuisten integratiivinen yksilöpsykoterapeutti.
Työn kautta olen saanut tutustua lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tehtävään työhön kartuttamalla kokemusta neuropsykiatrisesta oirekirjosta sekä tunne- ja käytöshäiriöistä. Lastensuojelun ja perhetyön parista olen kulkeutunut lähisuhdeväkivaltatyöhön ja vallankäytön dynamiikkaan ihmisten välisissä suhteissa. Esihenkilötyön kokemus ja ripaus psykiatriaa ovat seuranneet tässä rinnalla. Tällä hetkellä toimin ammatinharjoittajana Terveystalossa sekä pidän yksityisvastaanottoa.
Tyyppinä olen leppoinen ja kyselevä. Monenlaista arkea ja elämää nähnyt kuuntelija, joka haluaa kohdata asiakkaansa. Näen paljon hyvää lyhytterapeuttisessa työskentelyssä, mutta toisinaan myös pitkäkestoiselle työskentelylle on oma tilauksensa. Eli työskentelyssä edetään aina asian ja asiakkaan mukaan!